STARI ŠOKAC


Elektronička (WEB) publikacija STARI ŠOKAC pokušat će Vam dočarati sadašnji i prošli život, te običaje, tradiciju i znamenitosti hrvatske etničke grupe ŠOKCI, naseljene u području Slavonije, Baranje, Srijema, Banata, Bačke i Bosne.

STARI ŠOKAC logotip: